Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης

Εκτύπωση

Κατατέθηκε το καταστατικό του Συλλόγου στο Γραφείο του Δημάρχου, προκειμένου ο σύλλογος μας να συμπεριληφθεί στους καταλόγους με τους φορείς που απαρτίζουν την Δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης