Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Συμβούλιο είναι:

Νταλαμάρα Ελένη   Πρόεδρος

Κωστοπούλου Δώρα  Αντιπρόεδρος

Κώνστα Μπουγονικολού Βάσω  Ταμίας

Σπυροπούλου Σοφία    Γενικός  Γραμματέας

Σαμαρά Μαρία  Ειδικός   Γραμματέας

Ξένου Σία    Οργανωτικός  Γραμματέας

Χριστοπούλου  Ρούλα  Υπεύθυνη Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων