Λίγα λογια για μας

Ο Σύλλογος

 

Ο “Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Σαβαλίων, Η Αναγέννηση” ιδρύθηκε στις 21/7/2013 από γυναίκες των Σαβαλίων που διαμένουν στο χωριό και από Σαβαλιώτισσες που διαμένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καθώς και στο εξωτερικό. Όλες μαζί εμπνεύστηκαν και ομοννόησαν τις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου.

 

Βασικές Αρχές

Ο Σύλλογος δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικός. Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό , την αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία, με σκοπό την ανάπτυξη της φιλίας στο πνεύμα της ισότητας και του αλληλοσεβασμού.

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  • Ανάπτυξη και διατήρηση των δεσμών μεταξύ των κατοίκων
  • Ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου
  • Επίλυση τοπικών προβλημάτων
  • Προστασία και εξωραϊσμός περιβάλλοντος, διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλίας , εθελοντισμού και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολλο
  • Προστασία της υγείας και υγιεινής των κατοίκων – Τράπεζα αίματος, οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, καταπολέμηση ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας